• Hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ cho năm mới 2021
S 450 L Luxury
S 450 L Luxury 4.969.000.000
S 450 L
S 450 L 4.299.000.000
GLC 200
GLC 200 1.749.000.000
GLC 300 4MATIC
GLC 300 4MATIC 2.399.000.000
GLC 250 4MATIC
GLC 250 4MATIC 2.039.000.000
C 200 Exclusive
C 200 Exclusive 1.709.000.000
E 200 Exclusive
E 200 Exclusive 2.290.000.000
C 300 AMG
C 300 AMG 1.929.000.000
C 180
C 180 1.399.000.000