C 200 Exclusive
488C 200 Exclusive 489C 200 Exclusive 490C 200 Exclusive 502C 200 Exclusive 503C 200 Exclusive 504C 200 Exclusive 506C 200 Exclusive

C200 Exclusive phiên bản 2019  (W205) nâng cấp không đơn thuần là một phiên bản Facelift, mà từng nâng cấp trên xe đều mang tính cách mạng và vươn xa lên một đẳng cấp cao hơn. Có đến 6.500 chi tiết, phụ tùng trên xe được thiết kế mới hoàn toàn so với phiên bản trước Facelift. 

wiget Chat Zalo Chat Zalo